Univerzitetsko ostrvo / Venecija / konkurs

univerzitetsko ostrvo – konkurs – Young Architects Competitions

koautor: Marko Vukičević, dia (Renderizer)

lokacija


Povelja ostrvo, u neposrednoj blizini Venecije (Italija) predstavlja tačku susreta burne prošlosti i svijetle budućnosti. Napušteno već više od pedeset godina, lokacija postaje mjesto bogate flore i faune. Misteriozna atmosfera ostrva kreira atmosferu stalnih fizičkih i psihičkih izazova, čineći boravak na ovom mjestu avanturističkim iskustvom.


koncept

Krug predstavlja osnovni element projekta. Krug povezuje dva dijela ostrva i obuhvata postojeću strukturu objekata. Na taj način on definiše ostrvo kao jedinstvenu prostornu cjelinu. Kako bi se sačuvao mikroambijent ostrva, kao i prirodnog okruženja, krug je odvojen od zemlje. Visina novog objekta je definisana visinom glavnog prostornog repera – kule. Novi ovjekat je pozicioniran tako da ne ugrozi dominantnost kule.

Kako bi se novi objekat povezao sa starom strukturom, krug je isječen oko postojećeg kompleksa. Isječeni dio je odvojen od glavnog elementa, što formira kružni isječak koji obuhvata stare objekte.

Postojeća kula, s obzirom da je prostorni reper, prirodno se nameće kao glavni ulaz. Kako bi se novi objekat povezao sa postojećim, obije krajnje ivice kružnog isječka su oborene ka zemlji. U sljedećem kouraku koncept je sproveden u više slojeva – morska voda i obala ostrva postaju integralni dio novog objekta. Na ovaj način novi objekat postaje jedno sa ostrvom.

program

Forma rampe neometano povezuje sve atkivnosti na ostrvu. Glavni ulaz vodi ka izložbenom prostoru i kafeteriji. Ova zona je otvorena za javnost i mogu da joj pristupe svi posjetioci. Dalje, kako rampa počinje da se diže, prostor postaje orijentisan više ka studentima. Učionice, laboratorije i amfiteatar su smješteni na rampu, tako da se njen pad iskoristi za formiranje amfiteatralnog sjedenja. Centralnu zonu objekta zauzima biblioteka sa čitaonicom. U ovom ambijentu dizajniran je koncept otvorenog prostora kombinovan sa zatvorenim strukturama koje mgu da posluže za čitanje i učenje. Između čitaonica i biblioteke smještene su kancelarije za profesore i zaposlene. Pored kancelarija postoje i servsni prostori sa stepeništem koje predstavlja vertikalnu komunikaciju od zemlje do krova. Na krovu su dizajnirani tereni za sport i zone za rekreaciju i druženje.

Smještaj za studente je lociran izvan novog objekta u jednu od postojećih struktura. Ovako je zapravo odvojen dnevni i noćni režim korištenja. Stari objekti su rekonstruisani, zadržavajući postojeće fasade i ambijent, ali su dobili nove funkcije.

 

konkursni plakat

8