Stevanović advokatska kancelarija, Standard računovostvo: ulaz u poslovni postor