Reformulacija trga / diplomski

Prostor Trga Slavija, kroz čitavu istoriju urbanizacije Beograda postoji kao glavno čvorište velikog broja dnevnih migracija stanovništva. Slavija je i danas stecište svih vrsta saobraćaja i svih načina kretanja korisnika grada. Usljed te jedine konstante koja definiše ovaj Trg od njegovog nastanka, razvija se ideja o konceptualnom arhitektonskom okviru – projektovanje za i zbog kretanja. Rad se bavi analizom kretanja čovjeka, načina na koje on doživljava prostor duž svoje trajektorije, ali i inicira projektantsku ideju formiranja arhitektonske promenade kao zajedničkog sadržioca prostora i kretanja. Cilj istraživanja je pronalaženje adekvatnog rješenja za afirmaciju topološkog sistema Trga Slavije, uvođenjem korisnika u sve njegove segmente, i omogućavanje razvoja potencijala koji ova trgovska cjelina sa sobom nosi.

 


Objekat nije konačan sam po sebi; on kadrira, artikuliše, restruktuiše, daje značenje, stavlja u prostorne odnose, odvaja i ujedinjue, olakšava i zabranjuje. Posljedično, elementi arhitektonskog doživljaja prije da su definisani kao glagolska forma nego kao imenica. Autentičan arhitektonski doživljaj se sastoji od pristupanja, ili suočavanja sa objektom prije nego sa fasadom; činom ulaska na samo svjesti o vratima, gledanjem kroz prozor, a ne samo prozor kao takav.


 

 

Konceptualna okosnica projekta oslanja se na ideju intenziviranja i kanalisanja kretanja korisnika Slavije u cilju obezbjeđivanja egzistencije prostornih segmenata kao jedinstvene cjeline. Elementi alata kojim se postiže materijalizacija konceptualne zamisli odnosi se na projektovanje sukcesija doživljaja i ravni sagledavanja prostora. Mehanizam kojim se ove ambijentalne premise dovode u spregu sa konkretnim okruženjem definisan je kao generisanje putanja koje prolaze kroz samo tkivo zapreminskog obuhvata u kome je osjetan uticaj Trga.

 

3

 

Da bi se prostor koristio i bio angažovan kao mjesto zadržavanja u svakodnevnici građana, neophodno je da postane odredište kretanja. Dakle, projekat ima za cilj da formuliše tačku odredišta, u kojoj je neophodan pokret, a u cilju sagledavanja prostora Slavije. Da bi se pokret voljno generisao kod korisnika, potrebno je definisati ga ili kao samu funkciju ili kao prostorni raspored različitih funkcija. S obzirom na već sprovedene prostorno – programske analize, projektom se predlaže formiranje gradskog centra kao hibrida različitih funkcija.

 

 


Pokret i prostor se definišu uzajamnim odnosom: pokret je definisan prostorom, prostor je definisan pokretom.