#paketbuket


#paketbuket je kutija od kartona, štampana u tri pastelne nijanse, sa potpisom Nevena i šest vrsta natpisa. Natpisi su podijeljeni u dvije grupe – oni koji su direktno upućeni kao atributi onome ko poklon prima: voljenoj, najljepšoj i najdražoj; i oni koji su iskazi dobrih namjera: čestitam, srećno i volim. Korisniku je omogućen izbor natpisa u odnosu na atmosferu koju želi poklonom da postigne. Postojanje izbora stavlja korisnika u ulogu onoga koji odlučuje i koji kreira proizvod. Izbor vrste i količine cvijeća, kao i način njegovog slaganja je takođe na odluci korisnika.