#fotkajLALETA

 

 

Zajedničkim snagama: Lale, vi, ja i Instagram radili smo na jednom interaktivnom projektu. Sjećate se Laleta? Drugar je tu i spreman je da prezentuje rezultate svog rada i istraživanja!

Projektni zadatak

Iz potrebe da se istražuju odnosi i mogućnosti umrežavanja arhitekture, grafičkog dizajna i marketinga, formira se projektni zadatak. Naime, bilo je neophodno osmisliti projekat koji dovodi u vezu čovjeka i ove tri discipline. Kao centralni motiv postavljen je čovjek, odnosno korisnik. Savremeni korisnik bivstvuje unutar dva prostora: realni prostor i virtuelni prostor. Realni prostor je spona sa arhitekturom. S druge strane, vrituelni prostor je u savremenom kontekstu glavna platforma razvoja marketinga. Dakle, bilo je potrebno kreirati događaj u realnom prostoru, a koji zatim  ima reakciju u virtuelnom prostoru.

Koncept

Marketing principi navode važno pravilo:

ukoliko se nešto ne tiče lično korisnika, korisnika neće zanimati.

Ukoliko se ne radi o čovjeku na ličnom nivou, čovjek nije zainteresovan za sadržaj poruke. Ova premisa je bila ulazni parametar u procesu kreiranja konkretnog događaja. Dakle, da bi korisnik želio nešto da vidi, čuje i prati – mora da ga uključi u sam proces stvaranja, mora da ga pita za mišljenje, mora da mu ukaže na važnosti. Bilo je neophodno projektovati događaj koji direktno uključuje korisnika u svoju realizaciju. U virtuelnom prostoru su trenutno najaktivnije platforme društvene mreže. Razlog je upravo zato što je korisnicima data mogućnosti da sami kreiraju sadržaj. S obzirom da su arhitektura i grafički dizajn discipline koje se bave vizuelnim predstavama, odlučeno je da se projekat izvodi putem Instagrama. Instagram omogućava brzu, laku i neopterećujuću razmjenu fotografija koje korisnici sami prave i postavljaju. Osnovni alat za komunikaciju na Instagramu je fotografija. Poslije toga svkako dolaze i različiti načini označavanja i znakova koji olakšavaju pretragu na ovoj društvenoj mreži. Dakle, bilo je potrebno osmisliti šta se fotografiše i zašto se postavlja na Instagram i kako to drugi koisnici mogu da vide.

 

 

Projekat

Ideja je bila da se u gradskom okruženju postave ramovi koji kadriraju određene izgrađene cjeline. Zona kadriranja bi bila određena od strane autora, dok bi konkretan kadar bio određen od strane korisnika. Na ovaj način, bilo bi moguće vidjeti kako korisnici posmatraju svoje okruženje i šta je to za njih u njemu važno. S druge strane, ovi kadrovi bi se prenijeli na Instagram čime bi bila kreirana galerija različitih kadrova sa iste lokacije. Ipak, ovo je isuviše apstraktan pristup, koji je zahtijeao od korisnika da ima određeno znanje i zanimanje vezano za arhitekturu ili fotografiju. Bilo je potrebno uvesti još jedan parametar koji povezuje priču u cjelinu. Kreiran je imaginarni lik Lale. Lale je zapravo crvena tačka, koja ima svoj karakter i svoj duh. Date su mu osobine razigranog i znatiželjnog djeteta. Njegova vizuelna pojavnost je svedena na humorističan izraz lica, sa deifinisanim šašavim očima i nasmijanim ustima. Ovaj pristup kreiranja spone između korisnika i projekta imao je za cilj da korisniku učini projekt jasnim, zabavnim i dopadljivim. Lale Tufna, kako mu je dato ime, štampan je na providnoj foliji koja je zatim bila umetnuta u prostor isječen u plakatu. Ovaj prostor je zapravo ram kojim se kadrira orkuženje. Plakat je od čvrstog nesavitljivog materijala. Na plakatu je ispisano jasno uputstvo za korištenje. Postavlja se na uličnu banderu i to tako da se može rotirati 360 stepeni oko vertikalne ose. Ovim je korisniku omogućen veći prosor za manevar i data mu je veća sloboda za odabir kadra. Od korisnika se traži da u odnosu na svoje lične želje pozicioniraju Lalet na ili pored nečega što je u njegovom neposrednom okruženju i da ga fotografišu. Ovo se radi tako što se okreće plakat, pomijera objektiv na telefonu, sagne se, propne se ili slično, čime se na fotografiji dobija iluzija da se crvena tačka kreće po zgradama ili ulicama i da zapravo postoji kao takva u realnom svijetu.

 

 

Fotografiju korisnik zatim kači na svoj Instagram profil i označava je sa haštagom #FOTKAJLALETA. Ovim označavanjem se dobija galerija fotografija koje su vezani za ovaj projekat. Lale Tufna je takođe dobio svoj zvanični Instagram profil, gdje su skupljane i postavljane sve fotografije od svih korisnika. Otvaranjem provila, Lale je mogao biti i tagovan, odnosno označen na svojim fotografijama. Ove oznake bi korisnike koji nisu upoznati sa projektom vodile na Laletov profil, gdje je sve objašnjeno i gdje bi mogli i samo da se uključe u realizaciju projekta. Plakat se postavlja na lokacije u gradu koje okupljaju veći broj korisnika. Odnosno, pronađene su tačke koje su na pravcima kretanja velikog broja stanovnika. Pri projektovanju kadrova bilo je potrebno obratiti pažnju na raznovrsnost sadržaja u okruženju. Analiziranjem različitih vrsta lokacija, došlo se do zaključka da su raskrsnice najpogodnije za ovu vrstu projekta. Naime, na mjestu raksršća ulični frontovi se otvaraju ka različitim prostorima, dajući kadru veću dubinu.

Finalno plakat je postavljen na dvije lokacije: u Begradu i u Bijeljini. U Beogradu izabrana je lokacije raskrsnice kod Vukovog spomenika. Dok je u Bijeljini izabrana raskrsnica ispred opštine i Centra za kulturu.

 

 

Rezultat

Projekat je rezultovao veliki borjem korisnika koji su odgovorili na zadatak. Korisnici su zastajali pored plakata, osmatrali, smijali se, a onda podstaknuti idejom, zapravo i učestvovali u traženoj aktivnosti. Analizom fotografija nastalih u ovom projektu od strane korisnika, primjećene su određene pravilnosti koje se pojavljuju. Naime, u odnosu na način na koji je crvena tačka
pozicionirana u sadejstvu sa svojim okruženjem, moguće je fotografije razvrstati u nekoliko grupa.

 

 

Prva grupa je Lale u odnosu sa objektima u okruženju. Korisnici su fotografisali Laleta tako da on zauzima mjesto na, ispod ili pored nekog objekta koji je u vidokrugu. Druga grupa fotografija prikazuje Laleta koji je u odnosu sa nekim od elemenata urbanog mobilijara. Ta grupa podrazumijeva fotografije koje prikazuju Laleta na klupi, pored stuba, na semaforu i sl. Treća grupa podrazumijeva Laleta u odnosu sa osobom. Odnosno, korisnici su postavljali sebe tako da nafotografiji izgleda kao da su zajedno sa Laletom. U pitanju su ili selfiji, ili je te korisnike fotografisao neko drugi. Ovu klasifikaciju fotografija nije bilo moguće predvidjeti, nego je nastala kao rezultat sprovedenog projekta. Dakle, korisnici su sami dali rezultat u odnosu na postavljene smjernice projekta. Grupe koje su nastale govore o smjerovima u kojima bi se rezultati dalje mogli kretati.

 

 

Ovaj projekat je imao za cilj da ispita odnos između korisnika, realnog okruženja i virtuelnog orkuženja. Dobijeni rezultati pokazali su da je na ovaj način moguće ostvariti vezu između pomenuta tri pola. Projekat je samo suštinski formulisao princip po kome je moguće ove veze i ostvariti. Unaperđenje tehničke izvedbe, omasovljavanje plakata i uključivanje više lokacija u isto vrijeme, medijska pažnja, duže vrijeme trajanja, konkretni koraci preuzeti sa dobijenim rezultatom (dijeljenje poklona, postavljanje dobijenih fotografija u reklame ili na bilborde, i sl), doprinijelo bi razvoju projekta.

 

 

Mojim i Laletovim drugarima mnogo hvala! Pomogli ste nam da dobijemo desetku na ispitu! Puno vas volim: Dejana, Jovana i Katarina, Zorica i Mirko, Anđa, Marko, Milena, Jelena, Neda, Desire, Ana, Srećko i random baka na ulici.

 

Trenutno nema komentara. Budite ljubazni i postavite nešto!
Dozvoljeni html tagovi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

* Postavljanjem ovog komentara na koncept.studiodajete nam puno pravo nad vašim objavama. Komentari lošeg ili vulgarnog sadržaja biće uklonjeni. E-mail je samo za verifikacione potrebe!